Photos ยป Schnable Lab @ CAU

CAU Alumni Reunion (18 February 2017)
Front (L to R): Gaojie Wang, Li Li, Yinlian Huang, Ting Zhang, Huimin Chen, Yu Yang
Back (L to R): Zhonghua Li, Delin Li, Huyu Liu, Qi Fu