Photos » Visitors » Yuan Longping Visits CPG - Oct 2004

(L to R) Hailing Jin, Hsin "Debbie" Chen, Prof. Yuan Longping, Jin Li, and Yanling Wei